SPIN in 2018

SPIN is er voor u! Dat klinkt misschien wat overdreven, zeker met dat uitroepteken. Maar het is natuurlijk wel waar. Want onze belangrijkste taak is dat u nu of straks van een goed pensioen kunt genieten. Zonder zorgen voor de toekomst.

Wij werken dus per definitie in dienst van u en luisteren daarom altijd naar uw mening. Die geeft u gelukkig regelmatig ongevraagd. Of gevraagd, als wij uw mening over een specifiek onderwerp willen weten. Maar of het nu gevraagd is of ongevraagd: wij zijn heel blij met uw inbreng.

Tevreden over inhoud en vormgeving

Zo vroegen wij u vorig jaar wat u vond van ons eerste ‘verkort jaarverslag’, de samenvatting van ons ‘officiële’ jaarverslag. Aan de hand van enkele simpele vragen kon u uw mening geven.

Maar liefst 948 deelnemers en gepensioneerden vulden de vragenlijst in. Bijna iedereen (90%) had het verkort jaarverslag helemaal of gedeeltelijk gelezen. Over de waardering voor de inhoud kunnen we ook tevreden zijn.

Lees meer

Teksten mogen minder ingewikkeld

Wij zijn blij met de antwoorden die wij van u kregen. Verbeterpunten waren er ook. Zo kunnen de teksten nog wel iets eenvoudiger. Een duidelijk signaal, waarmee we gelijk aan de slag zijn gegaan. Hopelijk ziet u dat al als u ons verslag over 2018 leest.

Niet langer als ‘verkort jaarverslag’, want dat vindt u maar een nietszeggend begrip. Maar als SPIN in 2018, een samenvatting. Dat vinden wij zelf als titel al een stuk duidelijker.

Veel leesplezier!

En dan nog even dit

We leven in een steeds digitalere wereld. Daar weet u als IBM-medewerker natuurlijk alles van. We kunnen ons ook goed voorstellen dat u onze jaarlijkse terugblik het liefst per mail ontvangt. Om dat te regelen, hebben we uw e-mailadres nodig.

Heeft u die nog niet doorgegeven? Log dan in op uw persoonlijke pagina op onze website (Mijn IBM-pensioen) en laat uw e-mailadres achter bij ‘Mijn gegevens’.

Mijn IBM-pensioen

Tevreden over inhoud en vormgeving

948

Maar liefst 948 deelnemers en gepensioneerden vulden de vragenlijst in.

90%

Bijna iedereen (90%) had het verkort jaarverslag helemaal of gedeeltelijk gelezen.

88%

Over de waardering voor de inhoud kunnen we ook tevreden zijn: 88% vond het verslag (zeer) goed.

73%

Ook bij u lijkt ‘papier’ steeds meer terrein te verliezen; 73% van u heeft een voorkeur voor een digitaal verslag.

Uw geld in goede handen

Wij zijn Stichting Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN), het pensioenfonds van IBM. Wij voeren pensioenregelingen uit voor zo’n 14.000 mensen die bij IBM werken of gewerkt hebben.

Dat doen we dus ook voor u. Tijdens uw loopbaan bij IBM bouwt u immers pensioen op. Pensioen is meer dan alleen geld voor later. Pensioen geeft u de kans om prettig door te gaan, ook ná uw werkzame leven. Daar zetten we ons dagelijks voor in.

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent, nu én straks. Bent u benieuwd hoe we dat precies doen? Kijk dan eens op onze website.

We houden u regelmatig op de hoogte met actualiteiten en overzichten. Maar u heeft zelf ook een persoonlijke webpagina: Mijn IBM-pensioen. Daar kunt u altijd uw pensioen en keuzemogelijkheden bekijken.

Wij staan voor u klaar

Als er in uw leven iets gebeurt dat invloed heeft op uw pensioen, staan wij voor u klaar. Communicatie en service vinden we namelijk erg belangrijk. We helpen u met plezier en horen ook graag wat u van ons vindt.

Bel of mail ons!

Bel gerust met onze servicedesk, telefoonnummer 050-582 7997. Mailen kan natuurlijk ook: spin@tkppensioen.nl. Werkt u bij IBM en wilt u graag inzicht bij het maken van uw pensioenkeuzes? Bespreek uw pensioen dan een keer met een specialist. U kunt bij ons op spreekuur komen in B.Amsterdam (vlakbij IBM HDK). We houden het spreekuur eenmaal per kwartaal. Interessant voor u? Neem dan ook contact op met onze servicedesk. En maak gelijk een afspraak.

Hoe gaat het met uw pensioen?

Een goed pensioen kan niet zonder goede beleggingsresultaten. Daar werken we bij SPIN hard voor. Daarom als eerste een overzicht van onze financiële resultaten in 2018.


Wisselende rendementen in moeizaam beleggingsjaar

Het beleggingsjaar 2018 was verre van saai. Vooral in de tweede helft van 2018 was het spannend op de financiële markten. De aandelenbeurzen zakten ver weg. Het jaar 2018 gaat zelfs de boeken in als het slechtste jaar voor Europese en Amerikaanse aandelen sinds 2008. En dat terwijl er tot halverwege het jaar nog weinig aan de hand was.

Onzekerheid

Beleggers maakten zich zorgen over de stijgende rente in de Verenigde Staten en het aanhoudende handelsconflict tussen Amerika en China. Europa kende zijn eigen problemen, zoals de onrust in Frankrijk, begrotingsproblematiek in Italië en natuurlijk de Brexit.

Dit zorgde - en zorgt - allemaal voor veel onzekerheid. En daar houden beleggers niet van. Daar kwam nog bij dat de Europese Centrale Bank stopte met het aankopen van staatsobligaties. Ook dit is ongunstig voor beleggers.

DB: toch een positief rendement

Ondanks al dat slechte nieuws boekten we bij SPIN toch een positief rendement van 2,27%. Dat staat gelijk aan een bedrag van € 102 miljoen. Daar zijn de beleggingskosten al vanaf. In 2017 was ons rendement 2,88% (€ 130 miljoen). We hebben toch een positief rendement gehaald, ook omdat we ook in 2018 verder zijn gegaan met het afbouwen van onze risico’s.

Ook in de toekomst bouwen we wanneer de reële dekkingsgraad toeneemt stapsgewijs risico af. Door minder risico te nemen zijn de pensioenaanspraken beter beschermd tegen renteveranderingen en stijgende inflatie. En minder gevoelig voor dalende aandelenmarkten en bewegingen in valuta van opkomende markten. In 2018 hebben onze beleggingen het ondanks de dalende aandelenkoersen dus relatief goed gedaan. Maar daar staat tegenover dat ze in goede tijden juist een wat lager rendement zullen maken dan bijvoorbeeld andere pensioenfondsen.

Ten opzichte van de benchmark (2,20%, zie kader) deden we het in 2018 0,07% beter.

DC: vooral negatieve rendementen

In de DC-regeling wordt uw pensioenkapitaal belegd volgens een door u gekozen profiel. Binnen dat profiel wordt de beleggingsmix (en daarmee de mate van risico) afgestemd op uw leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe korter uw beleggingshorizon is. U heeft dan dus minder lang de kans om eventuele tegenvallers in de komende jaren goed te maken. Daarom wordt naarmate u ouder wordt het beleggingsrisico verder afgebouwd. Het totaal belegde DC-kapitaal was in 2018 €464 miljoen. De beleggingsresultaten waren in 2018 overwegend negatief. Hieronder ziet u de rendementen die we in 2018 per beleggingsprofiel hebben geboekt. In het jaarverslag vindt u de rendementen van de DC-fondsen per leeftijdscohort terug. In deze tabel is dit voor u vertaald naar jaarrendementen per beleggingsprofiel.

Dekkingsgraad gestegen

Een pensioenfonds heeft bezittingen. Bijvoorbeeld geld en aandelen. Een pensioenfonds heeft ook verplichtingen. Dat zijn de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen.

De dekkingsgraad berekenen we door al onze bezittingen te delen door de verplichtingen. Dankzij de dekkingsgraad weet een pensioenfonds hoe het met zijn financiën gaat. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het gaat. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft SPIN precies genoeg geld om alle DB-pensioenen uit te kunnen keren. De dekkingsgraad van SPIN ligt ruim boven de 100%.

Reële dekkingsgraad

Er worden meerdere soorten dekkingsgraden gebruikt. Voor SPIN is de reële dekkingsgraad de belangrijkste. Dit is de dekkingsgraad waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige inflatie (en dus toeslag). Wanneer de reële dekkingsraad stijgt hebben we minder extra rendement nodig en nemen we daarom minder risico.

SPIN streeft sinds 2018 naar een reële dekkingsgraad van 118%. Eind 2018 stond de reële dekkingsgraad op ruim 112%.

Actuele dekkingsgraad

De wet bepaalt hoe we onze actuele dekkingsgraad berekenen. We berekenen de actuele dekkingsgraad per maand en plaatsen die ook op de website. De actuele dekkingsgraad kan veranderen doordat beleggingen meer of minder waard worden. Als de waarde van onze beleggingen daalt, gaat de actuele dekkingsgraad ook omlaag. En als de waarde van onze beleggingen stijgt, gaat de actuele dekkingsgraad natuurlijk omhoog. Ook stijgingen en dalingen van de rente hebben vaak een effect. Maar bij SPIN zijn we daar minder gevoelig voor omdat we het renterisico vrijwel helemaal hebben afgedekt.

Eind 2018 was de actuele dekkingsgraad van SPIN 131,4%. Eind 2017 was dat 131,2%.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is ook wettelijk voorgeschreven en is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is daarom stabieler dan de actuele dekkingsgraad. SPIN kijkt bij het nemen van belangrijke besluiten vooral naar de beleidsdekkingsgraad. Bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen of niet.

Eind 2018 was de beleidsdekkingsgraad van SPIN 131,2%. Eind 2017 was dat 129,2%.

Minder premie voor IBM

De dekkingsgraad eind 2017 was hoog genoeg om een afspraak uit de uitvoeringsovereenkomst met IBM na te komen: een gedeeltelijke premiekorting. De premie die IBM over 2018 betaald heeft is hierdoor lager dan waarde van de pensioenaanspraken. Dit ziet u terug in de cijfers over 2018.

Hoe beleggen wij uw geld?

Wij beheren zo’n 4,5 miljard euro aan pensioengeld voor de DB-regeling. Een enorm bedrag, dus een hele verantwoordelijkheid. En zo voelen we dat ook. Om ervoor te zorgen dat u in de toekomst onbezorgd van uw pensioen kunt genieten, beleggen we een groot deel van dat geld (ons ‘vermogen’). Op een verantwoordelijke manier.

Dat doen we ook met het gezamenlijke pensioenkapitaal dat u bij ons opbouwt in de DC-regelingen (€ 464 miljoen). Uiteindelijk gaat u met uw eigen pensioenkapitaal pensioen inkopen bij een verzekeraar. Dan moet dat kapitaal natuurlijk gegroeid zijn. En het liefst meer dan alleen door het storten van de premie.

Rendement

Daarom is het onze taak om voldoende rendement te halen op al onze beleggingen. Maar we kunnen daarbij natuurlijk niet teveel risico’s lopen. Bovendien willen we de kosten zo laag mogelijk houden. Het is immers uw geld waarmee we werken. Dat uitgangspunt vergeten we nooit.

Zoeken naar balans

We werken bij SPIN met een strak beleggingsbeleid en een duidelijke strategie. De Beleggingsadviescommissie ondersteunt en adviseert ons daarbij. Wij staan bij SPIN voor een goed doordachte en solide manier van beleggen. We zoeken altijd naar de beste balans tussen rendement, risico en kosten. In onze Verklaring beleggingsbeginselen leest u alle details.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)

We houden bij het beleggen zoveel mogelijk rekening met de gevolgen voor mens en milieu. Dit heet maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

MVB is tegenwoordig iets waar veel beleggers volop mee bezig zijn. Dat is goed, want onze wereld kan wel steuntje in de rug gebruiken. Bij SPIN beseffen we dat beleggen gevolgen heeft voor maatschappij en milieu. We zijn daarom al sinds 2009 actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Beleggen in DC, hoe werkt dat eigenlijk?

In de DC-regeling van SPIN bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. Wij beleggen dit kapitaal voor u. Uw kapitaal groeit door premies en behaalde rendementen. U draagt zelf de risico’s die hierbij komen kijken.

U heeft zelf ook invloed. U kunt namelijk zelf uw beleggingsprofiel kiezen: Defensief, Basis of Doorbeleggen. Wij zorgen voor een goede balans tussen het rendement dat u haalt en de risico’s die u loopt. De waarde van uw kapitaal kan stijgen, maar ook dalen. Bij uw pensionering koopt u met uw kapitaal pensioen in bij een verzekeraar of andere uitvoerder.

Leeftijd

In alle drie de profielen beleggen we uw kapitaal in aandelen en obligaties. De samenstelling hangt af van het gekozen profiel en uw leeftijd. Bij elk profiel geldt: de samenstelling van de beleggingen verandert naarmate u ouder wordt. Op jongere leeftijd belegt u vooral in aandelen. Daarmee kunt u een hoger rendement halen. Aandelen kunnen ook minder waard worden. Maar dan heeft u nog genoeg tijd om dat verlies weer goed te maken. Als u wat ouder wordt, belegt u steeds meer in obligaties. Dat zorgt voor minder risico, maar ook voor minder rendement.

Profiel

Als u kiest voor het Defensief Profiel, gaat u in vergelijking met het Basis Profiel eerder over naar een beleggingsmix waarbij u minder risico loopt. Kiest u voor het Doorbeleggen Profiel? Dan loopt u juist wat langer risico dan in het Basis Profiel.

U kiest zelf voor één van de drie profielen. Zo heeft u dus zelf invloed op het risico dat u met uw beleggingen wilt lopen. Wat voor u de juiste keuze is, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Wilt u - en kunt u - wat meer risico lopen? Of wilt u juist liever wat meer op zeker spelen?

Profielwijzer

In Mijn IBM-pensioen vindt u de Profielwijzer. Deze tool laat u zien welke manier van beleggen (uw risicohouding) het beste bij u past. In de Profielwijzer beantwoordt u een aantal vragen. Een belangrijke eerste vraag is of u straks een vaste of variabele pensioenuitkering wilt. De keuze voor vast of variabel bepaalt hoe u gaat beleggen. Denk daar dus goed over na. Ook al gaat u misschien nog lang niet met pensioen.

Daarna volgt een aantal vragen over uw ervaring met beleggen. Op basis van uw antwoorden geeft de Profielwijzer u een beleggingsadvies. Daarna maakt u een keuze voor één van onze beleggingsprofielen. Het meest logisch is natuurlijk dat u een beleggingsprofiel kiest dat past bij het advies van de Profielwijzer. U kunt uw keuze daarna direct online doorgeven.

In december 2018 hebben wij twee risicohoudingen vastgesteld die volgens ons bij onze deelnemers passen. De ene risicohouding is geschikt voor de profielen Defensief en Basis, de andere risicohouding past beter bij het profiel Doorbeleggen. We vinden het belangrijk om dit ook bij u te toetsen. Doe daarom mee met ons onderzoek begin juli!

Wat is het verschil tussen DB en DC?

U bouwt of bouwde op twee manieren pensioen op, in twee verschillende regelingen. Een deel in de DB-regeling en een deel in de DC-regeling.

DB-pensioen

Elk jaar dat u aan de regeling deelneemt, bouwt u een stukje pensioen op. Dit stukje is gebaseerd op uw inkomen in dát jaar. Uw pensioen is de optelsom van al deze stukjes. Pensioen opbouwen gaat nooit zonder risico’s. IBM draagt de meeste risico’s.

DC-kapitaal

In de DC-regeling bouwt u een persoonlijk pensioenkapitaal op. Wij beleggen dit kapitaal voor u, maar u heeft daar zelf wel invloed op.

Uw kapitaal groeit door de ingelegde premies en behaalde rendementen. U draagt zelf de risico’s die hierbij komen kijken. Wij zorgen voor een goede balans tussen het rendement dat u haalt en de risico’s die u loopt. U bepaalt zelf hoeveel risico u met uw beleggingen wilt lopen.

Dat doet u door voor één van de drie beleggingsprofielen te kiezen: Defensief, Basis of Doorbeleggen. Uw pensioenkapitaal kan door behaalde rendementen stijgen, maar ook dalen. Bij uw pensionering koopt u met uw kapitaal een levenslang pensioen in bij een verzekeraar of andere uitvoerder.

Wie betaalt wat?

DB-pensioen

U betaalt elke maand 3% van uw DB-pensioengrondslag. IBM betaalt de rest. Uw premie wordt maandelijks op uw bruto salaris ingehouden. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel dit is onder ‘Eigen bijdrage DB’.

DC-kapitaal

IBM en u betalen allebei premie voor uw pensioenkapitaal. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd en salaris. U betaalt zelf maximaal 5% van uw DC-pensioengrondslag. Het precieze bedrag staat op uw loonstrook. U betaalt niet voor het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen; dat doet IBM.

Een vast of variabel pensioen: wat kiezen we?

Tot voor kort kon u met uw DC-kapitaal alleen een vast pensioen inkopen. Sinds 2018 kunt u ook kiezen voor een variabel pensioen. Hoe populair is dat variabel pensioen eigenlijk? Is het iets waar veel van onze deelnemers voor kiezen? Of blijft een vast pensioen favoriet?

Vast of variabel: wat kozen SPIN-deelnemers in 2018?

In 2018 gingen 43 DC-deelnemers met pensioen. Van deze groep kozen 39 deelnemers voor een vast pensioen; dat is 90,7%. De overige 4 deelnemers (9,3%) kozen dus voor een variabel pensioen.

De meeste SPIN-deelnemers kozen voor Allianz om met hun pensioenkapitaal een pensioen in te kopen. Maar ook bij Zwitserleven en Aegon konden ze meerdere SPIN-deelnemers verwelkomen. De overige verzekeraars waren blijkbaar minder aantrekkelijk.

Landelijk was de verhouding tussen vast en variabel ongeveer net zo. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar de Pensioenfederatie (de koepelorganisatie van Nederlandse pensioenfondsen) is stellig: het beeld is dat bijna alle Nederlandse DC-deelnemers in 2018 kozen voor een vast pensioen. Net als bij SPIN.

Waarom kiezen voor vast of variabel?

De keuze voor een vast of een variabel pensioen is zeer persoonlijk. Uw eigen situatie en omstandigheden bepalen waar u voor kiest. Dit zeiden de deelnemers die al een keuze maakten.

Uw pensioenkapitaal, (ook) onze zorg

U heeft bij SPIN een pensioenkapitaal dat wij voor u beleggen. Wij willen hier zorgvuldig mee omgaan en aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Zo bekijken we bijvoorbeeld of uw beleggingsprofiel en risicohouding wel bij elkaar passen.

Wat zegt de wet? In gewone mensentaal: het gaat erom dat wij u kennen. Dat we de juiste informatie over u hebben om voor u te kunnen beleggen. Bijvoorbeeld over hoeveel risico u wilt nemen, en wat uw kennis is op het gebied van beleggen. Ook moeten we u altijd duidelijk informeren over allerlei beleggingszaken, zoals de kosten van de beleggingen.

We informeren u vooral via de website, onder andere op uw eigen pensioenpagina: Mijn IBM Pensioen (Mijn beleggingen). De kosten van uw beleggingen vindt u vanaf 2019 op uw UPO, uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Profielwijzer

Om te weten hoe u wilt beleggen, hebben we de Profielwijzer. Ook die vindt u op uw persoonlijke pensioenpagina.

De Profielwijzer laat u zien welke manier van beleggen (uw risicohouding) het beste bij u past. Via de Profielwijzer kunt u ook uw beleggingsprofiel doorgeven. In alle drie de profielen beleggen we uw kapitaal in aandelen en obligaties. De samenstelling ervan varieert naarmate u ouder wordt.

Zoals gezegd: we vinden het belangrijk dat uw risicohouding en uw beleggingsprofiel bij elkaar passen. Daarom houden wij dat sinds 2018 voor u in de gaten. Als uw risicohouding en risicoprofiel níet met elkaar overeenkomen, ontvangt u daarover een brief.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen:
enquête geeft veel inzicht

We vroegen u in 2018 niet alleen wat u van ons verkort jaarverslag vond. Er was nog een onderwerp waar wij uw mening over wilden weten: maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

SPIN belegt uw vermogen ‘maatschappelijk verantwoord’. Dat doen we trouwens al sinds 2009. Eind 2018 vroegen wij u wat u daarvan vindt. Bent u het ermee eens dat SPIN rekening houdt met mens en milieu? Gaan we hierin te ver? Of juist niet ver genoeg? In totaal vulden 752 deelnemers de enquête over ons MVB-beleid in. Uit uw antwoorden blijkt dat u ons MVB-beleid waardeert.

Beleid breed gedragen

We zitten blijkbaar op de juiste weg, met de juiste snelheid. U ondersteunt het MVB-beleid van SPIN en zou zelf - in grote lijnen - dezelfde beleggingskeuzes maken.

Maar u gaf ook duidelijk aan dat er nog drie thema’s zijn die binnen ons beleid meer aandacht mogen krijgen, namelijk:

  • duurzame consumptie en productie;
  • beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën;
  • beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit.

MVB: wat doen we en wat niet?

Ons MVB-beleid heeft drie belangrijke pijlers voor ons. Deze zijn:

Als we een bedrijf kiezen om in te beleggen, vinden we het belangrijk dat deze bedrijven beter scoren dan vergelijkbare bedrijven op het gebied van:

  • goed ondernemingsbestuur (corporate governance, onder andere respect voor de rechten van aandeelhouders en een lange termijn visie).
  • aandacht voor de impact op klimaatverandering en beheersing van de risico’s daarvan.

Wij geloven dat bedrijven die het op deze gebieden beter doen op de lange termijn beter presteren.

SPIN is een actieve aandeelhouder. We maken daarom steeds meer gebruik van ons stemrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Dat doen we via een andere partij die daarin gespecialiseerd is. Verder praten we met bedrijven als we noodzaak of mogelijkheden tot verbetering zien.

Wij willen dat de ondernemingen waarin wij beleggen zich houden aan een aantal internationale normen en verdragen op de volgende gebieden:

  • de UN Global Compact. Hierin staan principes over mensen- en arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie;
  • controversiële wapens waarover de Nederlandse staat verdragen heeft ondertekend;
  • landen of organisaties die onder sanctie staan van de Europese unie, Amerika en/of de Verenigde Naties.

Eind 2018 hebben wij ons MVB-beleid aangescherpt. Het invoeren van nieuw beleid is niet iets dat van de ene op de andere dag is geregeld. We willen dit goed en zorgvuldig doen, stap voor stap. We zijn natuurlijk wel al begonnen!

Communicatie: altijd blijven verbeteren

In 2018 is ons nieuwe communicatiebeleid vastgesteld en zijn we begonnen met het vernieuwen van onze communicatie. Inmiddels ziet u daar de eerste resultaten van. Zo krijgt u tijdens spreekuren (beter) inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie én antwoord op uw pensioenvragen. Ook nieuw: het deelnemerspanel.

Niet nieuw, maar wel middenin een ‘verbouwing’: de SPIN.FO, het magazine dat u twee keer per jaar van ons ontvangt. Zelfs de naam van het magazine gaat veranderen. U leest er alles over in het volgende nummer dat eind september verschijnt.

Uw pensioen op spreekuur

SPIN wil dat u straks van uw pensioen gaat genieten. Dan is het wel belangrijk dat u daarvóór de juiste keuzes maakt. Wat de juiste keuzes zijn, is voor iedereen anders. Werkt u bij IBM, dan geven wij u graag inzicht bij het maken van uw pensioenkeuzes. Zelfs als u pas over 20 jaar met pensioen gaat. Want ook dan kunt u nú al keuzes maken waar u later profijt van heeft.

Op 28 maart was het eerste spreekuur; op 25 juni volgde het tweede. Alle plekken waren snel bezet. De reacties waren bijzonder positief: ‘Prima, goed initiatief’ en ‘Ik heb nu antwoord op mijn pensioenvragen. Ik raad het spreekuur dan ook zeker aan bij IBM-collega’s’. Daar gaan we dus graag mee door. We houden het spreekuur eenmaal per kwartaal (zie het overzicht onderaan deze pagina).

Tijdens het spreekuur krijgt u inzicht in uw eigen pensioensituatie. Wat betekenen al die bedragen op uw pensioenoverzicht (UPO)? Vindt u uw pensioen straks hoog genoeg? Of denkt u dat het verstandig is om extra (financiële) maatregelen te nemen? U kunt tijdens het spreekuur natuurlijk ook andere vragen over uw pensioen bij IBM stellen.

Bent u nog niet met pensioen, maar wilt u uw pensioen wel een keer met een specialist bespreken? Dan kunt u bij ons op spreekuur komen in B.Amsterdam (vlakbij IBM HDK). Op 18 september is er weer één. Interessant voor u? Bel dan met onze servicedesk: 050-582 7997. En maak gelijk een afspraak.

Deelnemerspanel: duidelijke communicatie over DC-regeling

Sinds april vragen we wat u van onze communicatie vindt. Daarvoor stelden wij een speciaal deelnemerspanel samen. In april kwam het deelnemerspanel voor het eerst bij elkaar om onze pensioencommunicatie te beoordelen.

Dit panel kijkt voorlopig vooral naar de communicatie over de DC-regeling, de regeling waarbij u zelf belegt voor uw pensioen. Alle panelleden bouwen zelf ook pensioen op via deze regeling. Het panel beoordeelt zowel bestaande als nieuwe communicatie. Zijn de teksten begrijpelijk en prettig leesbaar? Is het duidelijk wat de lezer moet doen? Komen de juiste onderwerpen aan bod? Dat zijn vragen waar het panel antwoord op moet geven. Zodat wij onze communicatie met u verder kunnen verbeteren.

En daar kunnen we al gelijk mee beginnen. Want één signaal van het deelnemerspanel was heel duidelijk: informatie over SPIN en de pensioenregeling is niet altijd makkelijk te vinden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan kijken hoe dit beter kan.

Gehoord tijdens de eerste bijeenkomst van het panel

SPIN.FO: deelnemer meer aan het woord

Heeft u de SPIN.FO van april gelezen? Dan heeft u waarschijnlijk wel gezien dat de SPIN.FO een kleine metamorfose heeft ondergaan. Dat was ook gelijk de laatste SPIN.FO die u ontving. Vanaf het volgende nummer (eind september) is uw magazine geheel vernieuwd. Mét nieuwe naam.

We willen vanaf nu veel meer van u horen hoe u over bepaalde zaken denkt. Waar loopt u tegenaan en hoe bent u daarmee omgegaan? Een magazine voor u én door u, dat gaan we maken. We zijn heel benieuwd naar uw reactie!

Wat kunt u dit jaar nog verwachten?

In het overzicht hieronder ziet u wat u de komende maanden van ons kunt verwachten.

* Webinar over uw pensioen bij IBM. Informatie volgt.

Feiten en cijfers

Stichting Pensioenfonds IBM Nederland voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners bij IBM Nederland zijn overeengekomen.

2.561

Actieve deelnemers:
IBM-ers die pensioen bij
ons opbouwen.

5.992

Oud-deelnemers: voormalig
IBM-ers die nog pensioen bij
ons hebben staan.

5.332

Pensioengerechtigden.

Hoe zijn onze beleggingsresultaten?

Wat is onze beleidsdekkingsgraad?

131,2%

Dit percentage geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van SPIN.

Hoe hoog was de toeslag?

Wat hebben we geïnd en uitgekeerd?

Wat waren de kosten?

* Op basis van de dekkingsgraad van eind 2017 is volgens afspraak met IBM een gedeeltelijke premiekorting verleend. De premie die IBM over 2018 betaald heeft is hierdoor lager dan waarde van de pensioenaanspraken.

Kijk voor ons volledige jaarverslag op onze website: www.spin.nl

Naar een nóg betere DC-regeling!

Steeds meer IBM-medewerkers bouwen een pensioenkapitaal op via de DC-regeling. Wij willen u het beste DC-product bieden. Een regeling die goed bij u past. Hierbij kijken we niet alleen naar de regeling en de beleggingen, maar ook naar onze communicatie en dienstverlening.

SPIN wil de DC-regeling daarom verder verbeteren. Dat doen we in overleg met de werkgever en de OR. En natuurlijk ook samen met u!

Doe mee met ons DC-pensioenonderzoek

Begin juli zijn we gestart met een onderzoek naar uw wensen en verwachtingen. Hoe denkt u zelf over uw DC-pensioen bij SPIN? Hoeveel pensioen verwacht u straks te krijgen? Wat is de invloed van uw persoonlijke situatie (kinderen, huis, zorg) op uw wensen en verwachtingen, bijvoorbeeld als u een risicoprofiel kiest? Hoeveel risico durft u te nemen?

Dat zijn enkele vragen waar wij graag antwoord op krijgen. Met uw antwoorden kunnen wij ons DC-product verder verbeteren. En zoveel mogelijk op maat maken.

Via e-mail hebben wij u uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt minder dan 10 minuten. Als we alle antwoorden binnen hebben, gaan we onze beleggingen nog beter afstemmen op uw wensen. En onze dienstverlening en communicatie verder verbeteren.

Dus doe mee en maak daarbij kans op een leuke prijs!

Contact

Wij staan voor u klaar

Als er in uw leven iets gebeurt dat invloed heeft op uw pensioen, staan wij voor u klaar. Communicatie en service vinden we namelijk erg belangrijk. We helpen u met plezier en horen ook graag wat u van ons vindt.

Bel of mail ons!

Bel gerust met onze servicedesk, telefoonnummer 050-582 7997.
Mailen kan natuurlijk ook: spin@tkppensioen.nl.